ยาสีฟัน เฮอร์เบิ้ลลิสต์ สูตรยับยั้งแบคทีเรียและคราบพลัค

ยาสีฟัน เฮอร์เบิ้ลลิสต์ 

สูตรยับยั้งแบคทีเรียและคราบพลัค

  ด้วยคุณสมบัติพิเศษของผงถ่านจากเปลือกทุเรียน  ที่ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรีย  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผสานคุณค่าจากสมุนไพรธรรมชาตินานาชนิด ช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย คราบพลัค ที่เป็นสาเหตุของฟันผุและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำให้เหงือกและฟันแข็งแรง ลมหายใจหอมสดชื่น

 

Herbaliste's Antiseptic Durian Peel Carbon toothpaste

is a natural anti-stain and plaque toothpaste. The carbon in our Durian Peel is a powerful natural antiseptic, able to eliminate infectious bacteria colonies quickly before dental stains are formed. Natural carbon abrasive qualities also help to scrub off plaque and tartar stains from the tooth surface. Naturally our toothpaste is free of any experimental ingredients and preservatives to give you pure herbal goodness.

Our advanced herbal extract originates from the carbon in our Durian Peel Combined with other herbs such as Orange Jessamine, this formula creates a potent antiseptic to protect against cavities and dental stains. It does this by cleaning out infected areas and covers it with a film that denies future bacteria and plaque built up.