ยาสีฟัน เฮอร์เบิ้ลลิสต์ สูตรเย็นสดชื่น

ยาสีฟัน เฮอร์เบิ้ลลิสต์

สูตรเย็นสดชื่น

  ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ สิ่งหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้การทำงานมีประสิทธิภาพ นั่นคือความสะอาดและความสดชื่น ภายในช่องปาก ยาสีฟัน เฮอร์เบิ้ลลิสต์ สูตรเย็นสดชื่น ทำมาจากน้ำแร่ธรรมชาติที่มีแร่ธาตุสำคัญหลายชนิด ช่วยทำให้ภายในปากสะอาด สดชื่น พร้อมกับน้ำมันยูคาลิปตัส ที่มีกลิ่นหอม ทำให้ลมหายใจ โล่ง สบาย อีกทั้งยังลดเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปาก สร้างความมั่นใจได้ตลอดวัน


 
Herbaliste

TWIN LOTUS AQUA COOL NATURAL HERBAL TOOTHPASTE (HERBALISTE SERIES)  ‖

Product features

TWIN LOTUS AQUA COOL NATURAL HERBAL TOOTHPASTE (HERBALISTE SERIES) 
(HERBALISTE series have more fashionable packaging and more meticulous ingredients) 

AQUA & COOL
Natural mineral water VS rare plant essence

Target group:
all urban white-collar workers with oral cavity sub-health problems, including tooth sensitivity, gingival bleeding, yellow teeth and ozostomia

Main effects:

  • Mineral components intensify plant effects, restore damaged teeth, consolidate teeth and make gingival strong;

  • Super-cool taste brings oral cavity vigor.

  • Effetely provide nutrition for gingival, comprehensively balance mouth health and bring cool experience!

Main ingredients

Natural plant ingredients (such as acmella oleracea and streblus asper) fuse with gaultheria procumbens oil