ยาสีฟัน เฮอร์เบิ้ลลิสต์ สูตรยับยั้งแบคทีเรีย เต็มประสิทธิภาพ

ยาสีฟัน เฮอร์เบิ้ลลิสต์ 

สูตรยับยั้งแบคทีเรีย เต็มประสิทธิภาพ

 ด้วยภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษไทย ที่นำเอาสมุนไพร “ข่อย” มาช่วยแก้ปัญหาในช่องปาก จนเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ผสานสมุนไพรธรรมชาติที่หายากกว่า 10 ชนิด  อาทิเช่น กานพลู สาระแหน่ และบอระเพ็ด มั่นใจได้ว่าช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ ภายในช่องปากได้อย่างครบถ้วนเต็มประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาช่องปาก เสียวฟัน เลือดออกตามไรฟัน ฟันเหลืองและมีกลิ่นปาก

มีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้มีเลือดออกบริเวณเหงือก ป้องกันฟันผุ และ ลดคราบหินปูน, คราบบุหรี่, ชา, กาแฟ ช่วยให้ฟันขาวอย่างเป็นธรรมชาติลดกลิ่นปาก และทำให้ลมหายใจหอมสดชื่น


 
Herbaliste

TWIN LOTUS NATURAL HERBAL ORIGINAL TOOTHPASTE (HERBALISTE SERIES)  ‖

Product features

TWIN LOTUS NATURAL HERBAL ORIGINAL TOOTHPASTE (HERBALISTE SERIES) 
It is mixed with over 10 rare herbs and can overall prevent oral cavity problems. 
(HERBALISTE series have more fashionable packaging and more meticulous ingredients) 
ORIGINAL HERBS

Target group:

all urban white-collar workers with oral cavity sub-health problems, including tooth sensitivity, gingival bleeding, yellow teeth and ozostomia
(Star product of Twin Lotus oral care products – effective toothpaste with original taste is made with over 10 natural plants. In the early stage, the product was provided for the patients with oral cavity through herbal medicine shops. Then, at the request of vast consumer demand, it entered mass market and was favored by consumers. It now becomes well-known toothpaste with natural effects.)

Main effects:

  • Effectively prevent gingival bleeding, dental ulcer and hemodia; relieve periodontitis, swelling pain and gum atrophy;

  • Significantly remove dental plaque, smoke stains, tea stains and coffee stains and tartar; restore natural color of teeth;

  • Get rid of peculiar smell of oral cavity and durably keep fresh breath

Special effects: 

  • Aim at gingival bleeding, red and swollen gum and pain; apply the toothpaste on the affected part and gain effective relief.

Main ingredients :

More than 10 Siam shrubs and pure natural tropical plants, including clove, mint and tinospora crispa